Aanmelding: Telefonisch: op 06-20344262. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt op de voicemail dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Via de mail: hoogduin@praktijkhoogduin.nl Uw mail wordt zo spoedig mogelijk beantwoord of er wordt telefonisch contact met u opgenomen.

Wachttijd: Bij deze praktijk geldt in principe geen wachttijd. In de regel wordt u binnen 1 tot 2 weken gezien na aanmelding. Er is geen wachttijd tussen intake en de start van de behandeling.

Vragenlijst/ROM-metingen: Binnen een maand na de intake wordt u gevraagd een klachtenlijst in te vullen. Deze wordt online naar u verstuurd via Telepsy. Ook aan het eind van de behandeling, en soms tussendoor, wordt u gevraagd dezelfde lijst in te vullen om zo de  vooruitgang te kunnen registreren. Aan het einde van de behandeling wordt u ook gevraagd naar uw tevredenheid met de behandeling.

Verwijzing: Voor een behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist. Deze verwijzing moet voorafgaan aan de behandeling. De verwijzer ontvangt een bericht dat u aangekomen bent en na de behandeling ontvangt de verwijzer een bericht van het einde van de behandeling. In Praktijk Hoogduin kunt u alleen behandeld worden indien een verwijzing heeft voor de Specialistische GGZ (SGGZ). Verwijzingen naar de Basis GGZ (BGGZ) worden niet in behandeling genomen.

Identiteit: U wordt verzocht om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen bij de eerste afspraak en uw zorgverzekeringspasje.

Vergoedingen: Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de kosten van uw behandeling. Wel betaalt u zelf een bedrag aan eigen bijdrage zoals gebruikelijk bij medische behandelingen (in 2019 € 385,– per jaar voor al uw zorgkosten in totaal).

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2019.

No show: Als u om welke reden dan ook niet kunt komen op een afspraak, en u heeft dit niet meer dan 24 uur van te voren gemeld, dan worden u kosten van het niet gehouden gesprek in rekening gebracht (€ 75,–). De zorgverzekering betaalt dit niet.