Behandeling, een richtlijn voor de aangemelde cliënt


De behandeling in Praktijk Hoogduin gaat uit van de uniciteit van de mens. Dat betekent dat bij elke aangemelde cliënt onderzocht wordt, welke behandeling het beste bij hem of haar past. Hierin bestaat een heel keuzeschema op basis van de klachten bij aanmelding. Deze klachten worden vaak uitgedrukt in gevoelens en lichamelijke sensaties.

Hoe het ook zij, de uniciteit van de cliënt staat centraal, los van het veelal objectiveren van de klachten door middel van een classificatiesysteem. Klachten zoals angst, somberheid, verdriet etc. verdienen het eigene van de mens te waarborgen. Er bestaan immers niet twee mensen met precies dezelfde klachten, ingebed in dezelfde persoonlijkheid. Hierbij is de functie van de klachten voor de individuele mens uitgangspunt bij het onderzoek.

Welke behandeling recht doet aan de problemen bij aanmelding zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Een anamnestisch en persoonlijkheidsonderzoek maken altijd deel uit van inventarisatie van onderzoeksmiddelen. Immers, life events vanuit de levensgeschiedenis van de cliënt kunnen huidige klachten activeren.

Als kind- en jeugdspecialist, kan ik die kennis zeer goed inpassen in de actuele redenen van aanmelding bij volwassenen vanaf 18-jarige leeftijd.

Klachten staan niet op zichzelf, maar zijn al of niet contextueel verbonden aan de drie milieus: De ontstaansgeschiedenis vanuit het gezin, vrienden en vrijetijd en scholing en werk.

Los van redenen van aanmelding, klachten uitmondend in gedegen onderzoek, zorgt een voldoende positieve hechting tussen patiënt en onderzoeker voor toename van het behandelsucces.

We classificeren veelal de klachten in patronen van depressie of een variant daarvan, of angst, of rouw inclusief gestagneerde rouw, maar schieten daarin altijd weer tekort als het om de uniciteit van de mens gaat. Classificatie zoals dwang, depressie, pleinvrees is iets ander dan de diagnostiek van de individuele mens.

Uiteindelijk wordt er gekozen voor inzicht gevende / psychodynamische behandeling of cognitieve behandeling en of systeembehandeling en/of een combinatie van methodieken naast het systemisch ondersteunen van gesprekken met voor de cliënt belangrijke derden.