Als u een klacht heeft over de behandeling is het van groot belang deze eerst met uw behandelaar te bespreken. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich richten tot een LVVP klachtenfunctionaris, de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag, of tot het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).