De tarieven die in rekening worden gebracht voor behandeling in de Specialistische GGZ zijn overeenkomstig het NZa-tarief (Nederlandse Zorgautoriteit).

Tarieven voor Overig Zorgproduct voor niet verzekerde zorg zijn overeenkomstig het maximum vastgesteld door de NZa-tarief.

Tarieven voor cliënten die de zorg zelf betalen zijn overeenkomstig de NZa-tarieven.

Tarieven voor coaching, consultatie en supervisie bedragen € 150,– per uur, exclusief 21% BTW.

Tarief voor No Show bedraagt € 75,– per uur voor iedere niet nagekomen afspraak.

Cliënten dienen rekening te houden met het wettelijk verplicht eigen risico van € 385,– per kalenderjaar dat geldt voor hun zorgverzekeringskosten in totaal voor het betreffende jaar.