Huisartsen, psychiaters  en andere medisch specialisten kunnen verwijzen naar de Specialistische GGZ onder vermelding van (een vermoeden van) een DSM-5 classificatie.